Professionals sinds 1992

Één vaste contactpersoon

Gediplomeerde professionals

Zorgvuldige aanpak

Mangatwacht en Brandwacht

Onder besloten ruimten worden ruimten verstaan die onder normale omstandigheden van de omgeving zijn afgesloten. Veel besloten ruimten moeten echter toch regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld lassen of snijden).

Deze ruimten kennen vaak een beperkte bewegingsruimte, er is geen of weinig daglicht, slechte verlichting en geen of weinig ventilatie. Er bestaat kans op zuurstoftekort, er is mogelijk aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en er zijn weinig vluchtmogelijkheden.

In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan. De gevaren die daarbij optreden zijn verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand- en explosiegevaar. De Inspectie SZW geeft daar in de praktijk de volgende invulling aan:
“De risico’s worden niet bepaald door de ruimte, maar door de specifieke gevaren (gevaar voor vergiftiging, bedwelming, verstikking, brand en explosie; VBVBE) die erin aanwezig kunnen zijn. Deze gevaren bepalen of er sprake is van een besloten ruimte”.

(bron: https://www.sas-net.nl/arbocatalogus/risico/werken-in-besloten-ruimten/wat-zegt-de-wet-)

ADD Safety & Security levert, voor deze ruimten, mangatwacht- en brandwachtprofessionals door heel Nederland. Onze professionals weten hoe ze in deze situaties de veiligheid moeten waarborgen. Ze worden ingezet voor toezichthoudende en adviserende werkzaamheden bij onder andere productie- en onderhoudstops (voor korte of langere periodes). Onze professionals zijn bij uitstek in te zetten in de industrie, petrochemie, productie, bouw, op evenementen en in de zorg. De ADD Safety & Security mangat- en brandwachten zijn volledig getraind en gecertificeerd!

Naast mangatwacht en brandwacht professionals leveren wij ook veiligheidskundigen en kunnen wij het HSE management verzorgen. #alshetveiligmoetzijn

Zowel de mangat- als de brandwachten beschikken over een:

  • VCA certificaat
  • EHBO diploma
  • BHV certificaat
  • Mangatwachten beschikken over het diploma’s Gasmeten en Mangatwacht en hebben een training communicatie in crisissituaties gevolgd
  • Brandwachten zijn daarnaast Rijks of industrieel gediplomeerd

Wil je meer weten?

Download gratis onze brochure!